Leiepriser gjeldende fra 1. januar 2022

Våre leiepriser varierer etter hvilket lokale man ønsker, arrangementets varighet og antall gjester.
Normal vask er inkludert i leieprisen.
Medlemmer av Odd Fellow Logene i Moss har ca 15% rabatt på leieprisene.

Lokale VarighetAntall pers.Pris
Selskapslokale Full dag (09:00-02:00)Inntil 304.000
Selskapslokale Halv dag (09:00-14:00) Inntil 30 3.000
Selskapslokale Full dag (09:00-02:00) Inntil 90 5.000
Selskapslokale Halv dag (09:00-14:00) Inntil 90 3.800
Disponere lokalet dagen før til dekking/pynting1 dag2.000
Leie av hvite, runde linduker til spisebord, pr. stk.250
Møterom 1) Molbekk pr. dag8-101.500
Møterom 2) Vansjø pr. dag 12-142.000
Møterom 1 + 2 sammenslått pr. dag 20-243.000

Vi justerer våre priser hvert årsskifte i tråd med markedspriser og vårt generelle kostnadsnivå.