Leiepriser gjeldende fra 1. januar 2024

Prisene gjelder for leie i 2024. Leieprisen for selskapslokalet varierer etter leietiden og antall gjester.
Normal vask er inkludert i leieprisen.
Medlemmer av Odd Fellow Logene i Moss har 15% rabatt på leieprisene.

Lokale VarighetAntall personerPris
Selskapslokale Full dag (09:00-02:00)Inntil 305.190
Selskapslokale Dagtid (08:00-16:00) Inntil 30 3.900
Selskapslokale Full dag (09:00-02:00) Inntil 90 6.500
Selskapslokale Dagtid (08:00-16:00) Inntil 90 4.950
Disponere lokalet dagen før til dekking/pynting1 dag2.850
Leie av hvite, runde linduker til spisebord, pr. stk.260
Møterom 1) Molbekk pr. dag8-101.950
Møterom 2) Vansjø pr. dag 12-142.600
Møterom 1 + 2 sammenslått pr. dag 20-243.900

Våre priser justeres hvert årsskifte i tråd med markedspriser og det generelle kostnadsnivå. Se pkt. 13 i leievilkårene for mer informasjon om prisendringer.