Leiepriser gjeldende fra 1. januar 2023

Prisene gjelder for leie i 2023. Leieprisen for selskapslokalet varierer etter leietiden og antall gjester. Normal vask er inkludert i leieprisen. Halv dag kan f. eks. være fra 09:00-15:00 eller fra 16:00-22:00.

Medlemmer av Odd Fellow Logene i Moss har 15% rabatt på leieprisene.

Lokale VarighetAntall personerPris
Selskapslokale Full dag (09:00-02:00)Inntil 304.400
Selskapslokale Halv dag (~6 timer) Inntil 30 3.300
Selskapslokale Full dag (09:00-02:00) Inntil 90 5.500
Selskapslokale Halv dag (~6 timer) Inntil 90 4.180
Disponere lokalet dagen før til dekking/pynting1 dag2.420
Leie av hvite, runde linduker til spisebord, pr. stk.250
Møterom 1) Molbekk pr. dag8-101.650
Møterom 2) Vansjø pr. dag 12-142.200
Møterom 1 + 2 sammenslått pr. dag 20-243.300

Våre priser justeres hvert årsskifte i tråd med markedspriser og det generelle kostnadsnivå. Se pkt. 13 i leievilkårene for mer informasjon om prisendringer.